Yayın Çağrısı


Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Turizm Camiası;

2022 yılı haziran ayında yayın hayatına başlayan International Journal of Tourism and Destination Studies (IJOTADS) dergimiz uluslararası diğer indekslerde yayın hayatına devam eden hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Dergimiz turizmle alakalı işletmecilik, rehberlik, rekreasyon, gastronomi, özel ilgi, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve diğer güncel turizm konu başlıklarında tüm kavramsal ve uygulama temelli çalışmalara ve ayrıca destinasyon yönetimi, pazarlaması, analizi vb. konu başlıklarındaki tüm çalışmalara ve araştırmalara açıktır. IJOTADS yıl içerisinde Eylül ve Mart aylarında, Türkçe ve İngilizce dillerinde, çift kör hakemlik ve bilimsel yayın etiği ilkeleri kapsamında iki sayı olarak, çevrimiçi (online) ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır. TR DİZİN indeks ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış makalelerinizle desteklerinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

IJOTADS Editör Kurulu Adına

Dr. Aydın ÜNAL – Sinop Üniversitesi