Sokak Lezzetlerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneği

Author:

Year-Number: 2023-2/2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 12:30:36.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 100-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şanlıurfa mutfağı dünyada ve Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Şanlıurfa mutfağını önemli kılan nokta ise, sahip olunan tarihi ve kültürel birikimidir. Şanlıurfa mutfağına bakıldığında; Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Süryani, Ermeni, Yezidi, Türk, Arap ve Kürtlerin oluşturduğu kültür zenginliğinin etkileri görülmektedir. Bu zenginliğin önemli bir unsuru da sokak lezzetleridir. Araştırmada, Şanlıurfa Sokak lezzetlerini gastronomi turizmi çerçevesinden değerlendirerek, sokak lezzetleri kavramını Şanlıurfa özelinde incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada; nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi yöntemi tercih edilmiş ve Şanlıurfa sokak lezzetleri hakkındaki akademik yayınlar, kitaplar, makaleler ve tanıtıcı yazılar vb. bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda; Lolaz dürümü, ciğer, kebap, nohut dürümü, semsek, çiğ köfte, biyanbalı, şambali tatlısı ve daha nice sokak lezzetlerinin Şanlıurfa gastronomisinin parçalarını oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada; Şanlıurfa sokak lezzetlerine ait temel malzemeler ve görsellere de yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Şanlıurfa cuisine has an important place in the world and in Turkey. The point that makes Şanlıurfa cuisine important is its historical and cultural background. Looking at Şanlıurfa cuisine; the effects of the cultural richness created by Muslims, Christians, Jews, Assyrians, Armenians, Yazidis, Turks, Arabs and Kurds can be seen. An important element of this richness is street flavors. In the research, it is aimed to evaluate the street flavors of Şanlıurfa from the perspective of gastronomy tourism and to examine the concept of street flavors in Şanlıurfa. In the research; document analysis method was preferred to collect data and information such as academic publications, books, articles and introductory articles about Şanlıurfa street flavors were evaluated. At the end of the study; it has been determined that lolaz dürümü, ciğer, kebab, nohut dürümü, semsek, çiğ köfte, bianbalı, şambali dessert and many other street flavors are the parts of Şanlıurfa gastronomy. Also in the study; images of Şanlıurfa street flavors are also included.

Keywords