Destinasyon Pazarlamasında Tanıtım Materyallerinin ve Görsellerinin Yeri: Sinop Örneği

Author:

Year-Number: 2023-2/2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 12:30:46.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 82-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, destinasyon pazarlamasında tanıtım materyallerinin ve görsellerinin yerini ve önemini tespit etmektir. Bu kapsamda Türkiye’nin en kuzey ucunda yer alan, tarih, kültür, deniz ve doğa turizmi açısından önemli alternatif turizm destinasyonlarından biri olan Sinop destinasyonunda faaliyet göstermekte olan tanıtım materyalleri, görselleri, el yapımı sanat ürünleri ve hediyelik eşya olarak değerlendirilebilecek ürünleri ve materyalleri tasarlayarak üreten ve satışını gerçekleştiren zanaatkarlara ve ticari işletmelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 1-25 Mayıs 2023 döneminde erişilebilen ve görüşme isteğini kabul eden ticari işletme sahipleri ile önceden hazırlanan soru formu çerçevesinde veri toplama süreci tamamlanmıştır. Veri toplama süreci içerisinde biri ahşap tekne modeli (çektirme, sandal, balıkçı, yelkenli, gulet, trandil ve kotra), ikisi bıçak (çakı, bıçak, kılıç, kama, satır, vb. av, koleksiyon, yöresel ve mutfak bıçakları), biri yöresel hikâye ve motiflerle gümüş takı ve biri yöresel keten ipliğinden dokuma tasarımı ve üretimi yapan toplam beş ticari işletme sahibine ulaşılmıştır. Araştırma soru formu kapsamında elde edilen veriler hem ses kaydı hem de yazılı metin şeklinde kayıt altına alınmıştır ve ilgili veriler nitel araştırma desenlerinden durum araştırması kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; ilgili işletmelerin en eskisinin 133 yıllık ve en yenisinin 16 yıllık geçmişe sahip ve tümünün aile işletmesi statüsüne oldukları, genelinin hala doğal hammaddelerle ve geleneksel yöntemlerle üretime devam ettikleri ve hammaddelerini Sinop destinasyonu ve çevresinden temin ettikleri, tasarımlarında ve üretimlerinde destinasyonun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtmaya çalıştıkları, kısmen satış ancak genel anlamda kendilerini tanıtmak adına internet ve sosyal medya araçlarından yararlandıkları, farklı desteklerle, yetişmiş ve yetişmeye uygun eleman temini ile mesleklerini geleceğe taşıyabileceklerini düşündükleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the place and importance of promotional materials and visuals in destination marketing. In this context, Sinop is one of the most important alternative tourism destinations in terms of history, culture, sea and nature tourism, located in the northernmost tip of Turkey, by designing and producing promotional materials, visuals, handicraft products and products and materials that can be considered as souvenirs. It has been tried to reach the artisans and commercial enterprises that design and sell. The data collection process was completed within the framework of the questionnaire prepared in advance with the owners of the commercial enterprises, which could be accessed between 1-25 May 2023 and accepted the interview request. In the data collection process, one wooden boat model (çektirme, sandal, balıkçı, yelkenli, gulet, trandil and kotra), two knives (knife, knife, sword, wedge, line, etc. hunting, collection, local and kitchen knives), one a total of five commercial business owners were reached, one of which designs and manufactures silver jewelry with local stories and motifs, and one of them weaving from local linen yarn. The data obtained within the scope of the research questionnaire were recorded as both audio recording and written text, and the relevant data were analyzed using case study, one of the qualitative research designs. As a result of the analyzes made; it has been determined that the oldest of the related businesses is 133 years old and the newest 16 years old and all of them have family business status. It has been determined that most of the enterprises still continue to produce with natural raw materials and traditional methods and they obtain their raw materials from Sinop destination and its surroundings. It has been determined that they try to reflect the historical, cultural and natural riches of the destination in their designs and productions, and they use the internet and social media tools to partially sell but generally to promote themselves. It has been determined that the enterprises think that they can carry their professions to the future with different supports and the supply of trained and suitable personnel.

Keywords