Üçüncü Yaş Turizmi Kapsamında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-2/2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 12:30:54.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 112-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üçüncü yaş turizmi kapsamında uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş olan akademik çalışmaların, bibliyometrik analiz yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan taramada WoS veri tabanında 200 çalışmaya ulaşılmıştır. Diğer taraftan konuyla ilgili ulusal yazında yapılan tarama sonucunda Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi ve Google Scholar veri tabanlarında toplamda 23 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Bulgulara göre, uluslararası çalışmalarda genellikle motivasyon ve destinasyon pazarlaması konuları ele alınırken, görece az sayıda gerçekleştirilmiş olan ulusal çalışmalarda ise genellikle sağlık turizmi ve seyahat motivasyonu konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda her iki düzeyde de yapılan çalışmalarda üçüncü yaş turizmine katılan bireylerin motivasyonlarının belirlenmesinin temel amaçlardan olduğu ve ulusal çalışmaların üçüncü yaş turizmini sağlık turizmi ile ilişkilendirdikleri söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the academic studies conducted at both international and national levels on senior tourism using bibliometric analysis. For this purpose, 200 studies were obtained from the WoS database. On the other hand, a total of 23 studies were obtained from Council of Higher Education-National Thesis Center and Google Scholar databases. The studies were analyzed by bibliometric analysis. According to the findings, while motivation and destination marketing were generally addressed in international studies, health tourism and travel motivation were generally addressed in relatively few national studies. In this context, one can say that determining the motivations of individuals participating in senior tourism is one of the main objectives of the studies conducted at both levels, and national studies associate senior tourism with health tourism.

Keywords