Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli Bakımından Rekreasyon Faaliyetleri: Tarsus Örneği

Author:

Year-Number: 2023-2/2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 12:31:00.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 124-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada şehirleşmenin ve sanayileşmenin yoğun temposu turizm hareketlerini de etkilemektedir. Bu kapsamda insanlar sürekli yaşadıkları ortamdan uzaklaşmak, boş zamanlarını değerlendirebilmek, yenilenmek ve daha yüksek motivasyonla günlük hayatlarına devam edebilmek amacıyla turizm hareketlerine katılmakta ve gittikleri destinasyonlarda rekreasyon etkinliklerinden yararlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Mersin ili Tarsus ilçesinde yapılan rekreasyon faaliyetleri sürdürülebilir turizm potansiyeli bakımından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmaların bulgularından hareketle işletmelere ve ileride yapılacak çalışmalara birtakım öneriler sunulması açısından konunun önemli ve araştırmaya değer olduğu düşünülmektedir. Kavramsal bir çalışma olarak yapılan bu çalışmada Google Akademik veri tabanından konu ile ilgili çalışmalar incelenmiş, ayrıca etik kurul onayı alınmamıştır.

Keywords

Abstract

The rapid pace of urbanization and industrialization in the globalized world also affects tourism movements. In this context, people participate in tourism activities and take advantage of recreational activities in the destinations they visit in order to escape from their daily environment, utilize their leisure time, rejuvenate, and continue their daily lives with higher motivation. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the recreational activities conducted in the Tarsus district of Mersin province in terms of sustainable tourism potential. In line with this objective, it is considered important and worth researching to provide recommendations to businesses and future studies based on the findings of the conducted research. This conceptual study examined relevant studies from the Google Scholar database and did not obtain ethical committee approval.

Keywords