Gastronomi Şenliklerine Katılan Ziyaretçilerin Motivasyon Unsurları: Tavşanlı Ulusal Gastronomi Şenliği Örneği

Author:

Year-Number: 2024-III/I
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 09:51:20.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi etkinliklerine yönelik faaliyetlerin yöresel kültürün yeniden canlandırılması üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Yerel turizmin gelişimi, bölgesel ekonominin kalkınması, küçük ölçekli yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bir araç olarak kullanılan gastronomi faaliyetleri farklı tema ve konseptlerle ortaya çıkabilmektedir. Gastronomi faaliyetlerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Gastronomi faaliyetlerine katılım sağlayan bireylerin beklentileri, talepleri ve istekleri etrafında şekillenen motivasyonlarının tespit edilmesi ile gastronomi faaliyetlerinin işlevselliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılacağı ön görülmektedir. Aynı zamanda faaliyetlerin hangi yönde geliştirilmesi gerektiğinin anlaşılması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda bireylerin gastronomi etkinliklerine katılımlarında temel motivasyonun farklı kültür ve yemeklere karşı gelişen merak duygusu olduğu görülmüştür. Bu kapsamda gastronomi faaliyeti olarak düzenlenen şenliklere katılım motivasyonları tespit edilerek bu motivasyonların desteklenmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Sosyal ve ekonomik yönden gelir sağlayıcı etkiye sahip gastronomi faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde ilerlemesi açısından katılımcı motivasyonlarının neler olduğunun tespit edilmesinin sektör paydaşlarına ve organizasyonları düzenleyen yerel yönetimlere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Gastronomy activities have a significant impact on revitalizing local culture, and in recent years, there has been a growing interest in organizing gastronomy festivals that promote local values and products. These events contribute to the development of local tourism, boost the regional economy, and help preserve small-scale local traditions. By understanding the motivations of individuals participating in these activities, organizers can enhance their functionality and service quality. Research has shown that the main motivation for participating in gastronomy activities is the curiosity about different cultures and dishes. Additionally, people are motivated by the opportunity to learn and acquire information, as well as the desire to support and purchase local products. To support these motivations, suggestions have been made to improve the festivals. Understanding participant motivations can lead to more effective progress in gastronomy activities, benefiting sector stakeholders and local governments involved in organizing such events, which have a positive impact on both social and economic aspects.

Keywords