Bir Gastronomik Değer Olarak Zeytinyağı ve Sağlık Etkileri

Author:

Year-Number: 2024-III/I
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 09:50:55.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 15-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beslenmede önemli bir yere sahip olan zeytinyağını sağlık etkileri yönünden ele almaktır. Bu amaç ile derleme bir çalışma oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında kitap kaynakları, Google Akademik, YÖK Tez ve PubMed veri tabanlarından faydalanılmıştır. Faydalanılan kaynakların tarih aralığı 1995-2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışmada sağlık etkileri kapsamında dört hastalık grubu incelenmektedir. Bunlar: kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser ve diyabettir. Zeytinyağı ve hastalık ilişkileri ile ilgili araştırma makaleleri konu kapsamında değerlendirilmiştir. Bu konuda özellikle Pubmed veri tabanından faydalanılmıştır. İncelenen bu dört hastalık grubu ile ilgili zeytinyağı-hastalık ilişkisine dair yapılan araştırmalarda zeytinyağının hasta üzerine fayda sağladığına dair bulgular elde eden pek çok çalışma yer almaktadır. Bölgede 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk mutfak kültürünün temel taşlarından zeytinyağı, insan sağlığına pek çok yararlı etkisinin yanında bölge ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.  Yemek gruplarına göre kullanım oranları değişkenlik göstermekle beraber ot yemeklerinden balık yemeklerine pek çok yemek çeşidinde zeytinyağı kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine olive oil, which has an important place in nutrition, in terms of its health effects. For this purpose, a compilation study was created. Within the scope of the study, book sources, Google Scholar, YÖK Thesis and PubMed databases were used. The date range of the sources used covers 1995-2022. In the study, four disease groups are examined within the scope of their health effects. These are: cardiovascular diseases, hypertension, cancer and diabetes. Research articles on the relations between olive oil and disease were evaluated within the scope of the subject. In this regard, especially the Pubmed database was used. In the research on the olive oil-disease relationship regarding these four disease groups examined, there are many studies that have found evidence that olive oil is beneficial to the patient. Olive oil, one of the cornerstones of Turkish culinary culture with a 2500-year history in the region, contributes to the regional economy in addition to its many beneficial effects on human health. Although usage rates vary according to food groups, olive oil is used in many types of dishes, from herb dishes to fish dishes.

Keywords